Akismet Spam Protection Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Mô tả Akismet Spam Protection

Mô tả
Akismet sẽ kiểm tra tra các bình luận và liên hệ qua form liên hệ (contact form) trên website của bạn rồi đối chiếu với cơ sở dữ liệu toàn cầu để bảo vệ website của bạn khỏi các nội dung độc hại, spam. Bạn có thể xem trước các bình luận spam mà Akismet bắt được tại trang “Bình luận” trong giao diện quản trị của bạn.
Các tính năng chính trong Akismet bao gồm:
Tự động kiểm tra tất cả bình luận và lọc ra những bình luận nhìn giống như spam.
Mỗi bình luận có một lịch sử trạng thái, do đó bạn có thể dễ dàng xem những bình luận nào đã bị Akismet bắt được hoặc bị xóa,bình luận là “spam” hoặc “không phải spam” và và ai là người đánh dấu.
URL được hiển thị trong phần nhận xét để hiển thị các liên kết ẩn hoặc gây hiểu lầm.
Người điều hành có thể xem số bình luận được phê duyệt của từng người dùng.
Một tính năng giúp loại bỏ hoàn toàn những spam tồi tệ nhất, tiết kiệm dung lượng ổ cứng và tăng tốc website của bạn.
PS: Bạn sẽ cần tạo API key từ Akismet.com để sử dụng plugin. Key hoàn toàn miễn phí cho blog cá nhân; bản trả phí dành cho các web doanh nghiệp và thương mại.https://vi.wordpress.org/plugins/akismet/

Người đóng góp & Lập trình viên Akismet Spam Protection

Matt MullenwegAkismet Spam Protection Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Phiên bản

Đang cập nhật.

Lần cập nhật gần nhất plugin Akismet Spam Protection

Đang cập nhật.

Số lượt kích hoạt plugin Akismet Spam Protection

Đang cập nhật.

Phiên bản WordPress với plugin Akismet Spam Protection

Đang cập nhật.

Đánh giá plugin Akismet Spam Protection

Dịch vụ SEO TVD SEO đánh giá plugin Akismet Spam Protection 9 trên 10 điểm

Link tải Plugin Akismet Spam Protection Pro – Premium free có key full crack

link: https://vi.wordpress.org/plugins/akismet/

Rate this post