Custom Post Type UI Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Mô tả Custom Post Type UI

Mô tả
Custom Post Type UI cung cấp giao diện đơn giản để đăng ký và quản lý custom post type và taxonomy cho trang web của bạn.
CPTUI giải quyết vấn đề tạo custom post type, hiển thị dữ liệu từ chúng cũng là một thách thức. Đó là lý do tại sao chúng tôi tạo ra Custom Post Type UI Extended. Xem trang Giao diện để xem các ví dụ có sẵn với Custom Post Type UI Extended.
Phiên bản phát triển của Custom Post Type UI trên GitHub, với phiên bản ổn định được đăng ở WordPress.org. GitHub repo có thể tìm tại https://github.com/WebDevStudios/custom-post-type-ui. Hãy xem tab Hỗ trợ để xem ý tưởng lỗi, vấn đề và cải thiện.
Pluginize được lập ra năm 2016 bởi WebDevStudios để quảng bá, hỗ trợ và phát triển tất cả công cụ WordPress. Pluginize không chỉ tạo công cụ cho WordPress, như CPTUI Extended, mà còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho cộng đồng WordPress như CMB2 và nhiều nữa.https://vi.wordpress.org/plugins/custom-post-type-ui/

Người đóng góp & Lập trình viên Custom Post Type UI

webdevstudiosCustom Post Type UI Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Phiên bản

Đang cập nhật.

Lần cập nhật gần nhất plugin Custom Post Type UI

Đang cập nhật.

Số lượt kích hoạt plugin Custom Post Type UI

Đang cập nhật.

Phiên bản WordPress với plugin Custom Post Type UI

Đang cập nhật.

Đánh giá plugin Custom Post Type UI

Dịch vụ SEO TVD SEO đánh giá plugin Custom Post Type UI 6 trên 10 điểm

Link tải Plugin Custom Post Type UI Pro – Premium free có key full crack

link: https://vi.wordpress.org/plugins/custom-post-type-ui/

Rate this post