Duplicate Page Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Mô tả Duplicate Page

Mô tả
Nhân đôi bài viết, trang và custom post dễ dàng với một click. Bạn có thể nhân đôi trang, bài viết và custom post bằng một click và lưu chúng thành trạng thái bạn muốn (bản nháp, riêng tư, công khai, chờ duyệt).
TÍNH NĂNG CHÍNH TRONG PHIÊN BẢN DUPLICATE PAGE PRO
User Roles: Cho phép người dùng khác nhau truy cập vào Duplicate Page.
Post Types: Lọc liên kết Duplicate Page trong post type.
Clone Link Location: Tùy chọn hiển thị vị trí nhân đôi liên kết.
Status: Tùy chọn trạng thái bài viết nhân đôi.
Redirection: Tùy chọn chuyển hướng sau khi bấm vào nhân đôi liên kết..
Clone Link Title: Tùy chọn thay đổi Duplicate Post Link Title.
Tiền tố: Tùy chọn thêm tiền tố bài viết.
Post Suffix: Tùy chọn thêm hậu tố.
Editor: Thêm nhiều bộ lọc và tính năng.
Mua bản Pro với rất nhiều tính năng & và hỗ trợ ưu tiên.
Liên hệ chúng tôi để nhận được hỗ trợ.
Nâng cấp lên phiên bản Pro
CÁCH SỬ DỤNG
Đầu tiên hãy kích hoạt plugin.
Đi đến Cài đặt chọn Duplicate Page rồi bấm lưu thay đổi.
Sau đó tạo bài viết/trang mới hoặc sử dụng cái cũ.
Sau khi bấm vào liên kết này, bài viết/ trang được nhân đôi sẽ lưu thành bản nháp,xuất bản,đang chờ duyệt, riêng tư tùy thuộc vào cài đặt.
YÊU CẦU TỐI THIỂU CHO DUPLICATE PAGE
WordPress 3.3+
PHP 5.x
MySQL 5.xhttps://vi.wordpress.org/plugins/duplicate-page/

Người đóng góp & Lập trình viên Duplicate Page

mndpsingh287Duplicate Page Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Phiên bản

Đang cập nhật.

Lần cập nhật gần nhất plugin Duplicate Page

Đang cập nhật.

Số lượt kích hoạt plugin Duplicate Page

Đang cập nhật.

Phiên bản WordPress với plugin Duplicate Page

Đang cập nhật.

Đánh giá plugin Duplicate Page

Dịch vụ SEO TVD SEO đánh giá plugin Duplicate Page 8 trên 10 điểm

Link tải Plugin Duplicate Page Pro – Premium free có key full crack

link: https://vi.wordpress.org/plugins/duplicate-page/

Rate this post