Google Map trên WordPress Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Mô tả Google Map trên WordPress

Mô tả
The easiest to use Google Maps and Open Layers Map plugin!
Add a customized Google map or Store Locator to your WordPress posts and/or pages quickly and easily with the supplied shortcode. No fuss. No iFrames and super easy to use! Perfect for contact page maps, routes, maps showing delivery areas and any other use you can think of!
While the free version of WP Google Maps allows you to create a Google map with as many markers as you like, the Pro version allows you to do so much more!
Create Elementor Maps, map blocks and map widgets easily with our WP Google Maps Elementor map block integration, straight out the box!
The WP Google Maps Pro Version version allows you create custom Google maps with high quality markers containing locations, descriptions, images, categories, links and directions.
BẢN MIỄN PHÍ
The most popular Google Maps plugin on WordPress
Choose between Google Maps or Open Layers Maps
Dễ dàng sử dụng, không cần bạn phài biết code
Nhập địa chỉ đề tạo nhiều marker
Bản đồ cho màn hình cảm ứng
Elementor Map block
Click vào bút bấm để chỉnh marker trên bản đồ
9 theme phổ biến nhất
Create or add your own map theme
Kéo marker đến vị trí thích hợp
Add a map block to your page
Hỗ trợ xem bản đồ dạng đường phố
Hỗ trợ ký tự quốc tế
Tính năng tiện ích bản đồ
Full screen map functionality
Hỗ trợ địa điểm
Chọn loại bản đồ: lộ trình, địa hình, vệ tinh hay tổng hợp
Chiều dài, rộng và mức độ zoom bạn cần cài đặt
Thêm những ảnh động cho marker
Tính năng vị trí
Tìm những vùng cấm
Thêm hành trình vào bản đồ
Thêm hành trình vào bản đồ
Dễ dàng tạo bản đồ chỉ với 30 giây
Click phải chuột đề thêm marker vào bản đồ
Không quảng cáo hay đường dẫn web
Hỗ trợ autocomplete trên bản đồ
Hỗ trợ bản đồ giao thông
Cấu hình mức độ zoom cho bản đồ
Cung cấp dữ liệu marker thông qua databse hay file xml
Tích hợp với cache plugins
Tích hợp với Cloudfare
Latest Google Maps API
Latest OpenLayers API
BẢN TRẢ PHÍ
Create multiple maps!
Allow your visitors to get directions to your markers.
Add descriptions, links and images to your map markers.
Add categories to your map markers
Filter markers by category
Mashup multiple maps
Add different marker icons, or your own icons to make your map really stand out!
List your map markers in the four ways; basic list, basic table, carousel, advanced table
Allow visitors to use their map location as the starting or ending point for the directions
Choose between the Default Google Maps Infowindow and the new Modern Infowindow
Export/Import your markers to a CSV file for quick editing.
Link Fusion tables to your Google Maps
Show your visitor’s location on the Map
Import KML/KMZ files to your map
More advanced options for the Store Locator
Allow users to use their map location for the store locator
Store locator search by category
Hide all map markers until a store locator search is done
Move your marker list inside the map window
Multiple map widget functionality
Add retina-ready map marker icons
WordPress Network friendly
Get the WP Google Maps Professional Edition for only $39.99
NGƯỜI DỊCH
Get a free copy of the WP Google Maps Pro version in exchange for translating our plugin!
English – default
Russian (Alexandra Bondareva)
German
French (Arnaud Thomas)
Polish (Michal Kotnowski)
Finnish (Johanna Joutti)
Dutch (Jan Wind)
Hebrew (Gal Dotan)
Danish (Patrick Jepsen)
Italian (Tommaso Mori & Massimo Bregani)
Croatian (Sven Kopun)
Greek (Konstantinos Koukoulakis)
Romanian (Cosmin Stroe)
Spanish (Carmelo Villegas Cruz)
Portuguese (Jose Antonio Ribeiro)
Brazilian Portuguese (Roberto Costa)
Turkish (Suha Karalar)
Swedish (Martin Sleipner)
Bulgarian (Lyubomir Kolev)
Indonesian (Neno)
Lithuanian
Czechoslovakian^
^Language file needs to be updated
BẢN GIỚI THIỆU
WP Google Maps Lite
Basic Google Map with Markers
Store Locator
Polygons & Polyines/Routes
Google Maps Transit Layer
Google Maps Traffic Layer
Google Maps Bicycle Layer
WP Google Maps Pro
Google map with advanced markers
Marker listings – Simple
Marker listings – Advanced
Google Maps Directions
Responsive Map
Marker Categories (Filtering)
Advanced Store Locator
WP Google Maps Editor (Back-end Screenshots)
Visitor Generated Markers – (WP Google Maps VGM Add-on)
Custom Map Styling (WP Google Maps Gold Add-on)
TÀI LIỆU
Installing WP Google Maps
Creating your first map
Google Maps mashup (Pro)
Exporting and importing map markers (Pro)
Changing the Google Maps language
Create a google map and marker using custom fields (Pro)
View all documentation
NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT
My Google Map is not showing on my website
My markers are not showing
View all troubleshooting articleshttps://vi.wordpress.org/plugins/wp-google-maps/

Người đóng góp & Lập trình viên Google Map trên WordPress

WPGMapsGoogle Map trên WordPress Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Phiên bản

Đang cập nhật.

Lần cập nhật gần nhất plugin Google Map trên WordPress

Đang cập nhật.

Số lượt kích hoạt plugin Google Map trên WordPress

Đang cập nhật.

Phiên bản WordPress với plugin Google Map trên WordPress

Đang cập nhật.

Đánh giá plugin Google Map trên WordPress

Dịch vụ SEO TVD SEO đánh giá plugin Google Map trên WordPress 8 trên 10 điểm

Link tải Plugin Google Map trên WordPress Pro – Premium free có key full crack

link: https://vi.wordpress.org/plugins/wp-google-maps/

Rate this post