Hide Admin Bar Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Mô tả Hide Admin Bar

Mô tả
Hides the Admin Bar in WordPress 3.1+, credits to Yoast, and Pete Mall. If you love this plugin, buy me a cup of coffee.https://vi.wordpress.org/plugins/hide-admin-bar/

Người đóng góp & Lập trình viên Hide Admin Bar

Shelby DeNikeHide Admin Bar Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Phiên bản

Đang cập nhật.

Lần cập nhật gần nhất plugin Hide Admin Bar

Đang cập nhật.

Số lượt kích hoạt plugin Hide Admin Bar

Đang cập nhật.

Phiên bản WordPress với plugin Hide Admin Bar

Đang cập nhật.

Đánh giá plugin Hide Admin Bar

Dịch vụ SEO TVD SEO đánh giá plugin Hide Admin Bar 9 trên 10 điểm

Link tải Plugin Hide Admin Bar Pro – Premium free có key full crack

link: https://vi.wordpress.org/plugins/hide-admin-bar/

Rate this post