LiteSpeed Cache Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Mô tả LiteSpeed Cache

Mô tả
LiteSpeed Cache cho WordPress (LSCWP) là một plugin tăng tốc tất-cả-trong-một cho trang web, nó có thể tạo ra bộ nhớ cache ở cấp độ máy chủ độc quyền và hàng loạt các tính năng tối ưu hóa khác.
LSCWP hỗ trợ WordPress Multisite và tương thích với hầu hết các plugin phổ biến, bao gồm WooCommerce, bbPress và Yoast SEO.
LiteSpeed Cache for WordPress is compatible with ClassicPress.
YÊU CẦU
Tính năng chung may be used by anyone with any web server (LiteSpeed, Apache, NGINX, etc.).
Tính năng độc quyền của LiteSpeed require one of the following: OpenLiteSpeed, commercial LiteSpeed products, LiteSpeed-powered hosting, or QUIC.cloud CDN. Why?
TÍNH NĂNG PLUGIN
TÍNH NĂNG CHUNG
Bộ nhớ cache CDN QUIC.cloud miễn phí
Object Cache (Memcached/LSMCD/Redis) Support+
Tối ưu hóa hình ảnh (Lossless/Lossy)
Giảm thiểu CSS, JavaScript và HTML
Minify inline & external CSS/JS
Kết hợp CSS/JS
Tự động tạo CSS quan trọng
Lazy-load images/iframes
Responsive Image Placeholders
Multiple CDN Support+
Load CSS Asynchronously
Defer/delay JS loading
Browser Cache Support+
Trình dọn dẹp và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu
PageSpeed score (including Core Web Vitals) optimization
OPcode Cache Support+
HTTP/2 Push cho CSS/JS (trên các máy chủ web hỗ trợ nó)
DNS Prefetch
Cloudflare API
Single Site and Multisite (Network) support
Cài đặt Nhập/Xuất
Giao diện hấp dẫn, dễ hiểu
Hỗ trợ định dạng hình ảnh WebP
Heartbeat control
+ This service is not provided by the LSCache plugin, nor is it guaranteed to be installed by your service provider. However, the plugin is compatible with the service if it is in use on your site.
TÍNH NĂNG ĐỘC QUYỀN CỦA LITESPEED
Cache các trang tự động để cải thiện đáng kể hiệu suất trang web
Tự động dọn dẹp các trang liên quan dựa trên các sự kiện nhất định
Bộ nhớ đệm cache riêng cho người dùng đã đăng nhập
Caching of WordPress REST API calls
Bộ nhớ đệm riêng biệt cho máy tính để bàn và thiết bị di động
Khả năng lên lịch để dọn dẹp cache cho các URL được chỉ định
Hỗ trợ WooCommerce và bbPress
WordPress CLI commands
Hệ thống API để tích hợp cache dễ dàng
Loại trừ khỏi bộ nhớ đệm theo URI, Danh mục, Thẻ, Cookie, Tác nhân người dùng
Trình thu thập thông tin tải trước thông minh có hỗ trợ sơ đồ trang web thân thiện với SEO
Nhiều trình thu thập dữ liệu cho các loại cache khác nhau
HTTP/2 support
HTTP/3 & QUIC support
Hỗ trợ ESI* (Bao gồm Edge Side)
Widgets and Shortcodes as ESI blocks* (requires Classic Widgets plugin for WP 5.8+)
* Tính năng không khả dụng trong OpenLiteSpeed
TÀI NGUYÊN LSCWP
Join our Slack community to connect with other LiteSpeed users.
Đặt câu hỏi trên diễn đàn hỗ trợ của chúng tôi.
View detailed documentation.
Read WordPress Wednesday tutorials on our blog.
Help translate LSCWP.
LSCWP GitHub repo.
KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH VỚI BÊN THỨ BA
The vast majority of plugins and themes are compatible with LSCache. Our API is available for those that are not. Use the API to customize smart purging, customize cache rules, create cache varies, and make WP nonce cacheable, among other things.
QUYỀN RIÊNG TƯ
This plugin includes some suggested text that you can add to your site’s Privacy Policy via the Guide in the WordPress Privacy settings.
Để biết thông tin của riêng bạn: LiteSpeed Cache cho WordPress có khả năng lưu trữ một bản sao của mỗi trang web được hiển thị trên trang web của bạn. Các trang này được lưu trữ cục bộ trên hệ thống nơi phần mềm máy chủ LiteSpeed được cài đặt và không được chuyển giao hoặc truy cập bởi nhân viên LiteSpeed dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi cần thiết trong việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thông thường nếu bạn yêu cầu. Tất cả các tệp bộ nhớ cache là tạm thời và có thể dễ dàng bị xóa trước khi chúng tự hết hạn, nếu cần, thông qua lệnh Purge All. Tùy thuộc vào các quản trị viên trang web riêng lẻ để đưa ra các quy tắc hết hạn bộ nhớ cache của riêng họ.
In addition to caching, our WordPress plugin has online features provided by QUIC.cloud for Image Optimization, CSS Optimization and Low Quality Image Placeholder services. When one of those optimizations are requested, data is transmitted to a remote QUIC.cloud server, processed, and then transmitted back for use on your site. Now if using the QUIC.cloud CDN it uses LSCache technologies to access your site then host your site to others globally and also your data is not transferred to or accessed by QUIC.cloud employees in any way, except as necessary in providing maintenance or technical support. QUIC.cloud keeps copies of that data for up to 7 days and then permanently deletes them. Similarly, the WordPress plugin has a Reporting feature whereby a site owner can transmit an environment report to LiteSpeed so that we may better provide technical support. None of these features collects any visitor data. Only server and site data are involved.
Please see the QUIC.cloud Privacy Policy for our complete Privacy/GDPR statement.https://vi.wordpress.org/plugins/litespeed-cache/

Người đóng góp & Lập trình viên LiteSpeed Cache

LiteSpeed TechnologiesLiteSpeed Cache Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Phiên bản

Đang cập nhật.

Lần cập nhật gần nhất plugin LiteSpeed Cache

Đang cập nhật.

Số lượt kích hoạt plugin LiteSpeed Cache

Đang cập nhật.

Phiên bản WordPress với plugin LiteSpeed Cache

Đang cập nhật.

Đánh giá plugin LiteSpeed Cache

Dịch vụ SEO TVD SEO đánh giá plugin LiteSpeed Cache 6 trên 10 điểm

Link tải Plugin LiteSpeed Cache Pro – Premium free có key full crack

link: https://vi.wordpress.org/plugins/litespeed-cache/

Rate this post