LuckyWP Table of Contents Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Mô tả LuckyWP Table of Contents

Mô tả
Tạo mục lục thân thiện SEO cho bài viết, trang hoặc custom post type. Giao diện rất đẹp.
TÍNH NĂNG
Tự động chèn mục lục (cấu hình post type và vị trí).
Thân thiện SEO: mục lục có thể hiển thị trên kết quả tìm kiếm của Google.
Chèn bằng shortcode, Gutenberg block hoặc widget.
Button on toolbar of the classic editor.
Gutenberg block into “Common Blocks”.
Cài đặt số heading tối thiểu để hiển thị mục lục.
Cài đặt độ sâu heading cho mục lục.
Bỏ qua heading theo cấp độ hoặc văn bản.
Hierarchical or linear view.
Numeration items: decimal or roman numbers in order or nested.
Giao diện tùy chỉnh: rộng, float, cỡ chữ và độ đậm tiêu đề, cỡ chữ item, màu sắc.
Color scheme (tối, sáng, trắng, tróng uốt) và khả năng viết đè màu sắc.
Nút Hiển thị/Ẩn (tùy chọn)
Nhãn tùy chỉnh.
Smooth scroll (optionally).
Setting offset top for smooth scroll.
Bao mục lục với thẻ (tùy chọn)
Hash đẹp hơn trong đường dẫn (ví dụ example.com/faq/#how_do_this).
Hỗ trợ RTL
Available override global settings for a particular post.
Hoàn toàn tương thích với WordPress theme và plugin.
TỰ ĐỘNG CHÈN
Để chèn tự động mục lục vào bài viết, chọn “Tự động chèn mục lục” trong phần cài đặt plugin (tab “Tự động chèn”).
Vị trí hỗ trợ:
trước heading đầu tiên:
sau heading đầu tiên:
after first block (paragraph or heading);
đầu bài viết;
cuối bài viết.
Bạn cũng có thể lựa chọn kiểu post type mà lục lục sẽ được thêm tự động.
MANUAL INSERT
For manual insertion a table of content in a posts, use one of the ways:
button “Table of Contents” on toolbar in classic editor;
gutenberg block “Table of Contents”;
shortcode [lwptoc].
PRETTY HASH IN URL
Mặc định, hash sẽ được tạo ra sau heading (ví dụ, #How_Do_This). Bạn có thể thay đổi định dạng has trong Cài đặt chung, tab “Khác.”.
Với web không phải Tiếng Anh bạn nên bật tiện ích Intl PHP.
TƯƠNG THÍCH
LuckyWP Table of Contents đã thử thành công với các plugin sau:
Elementor Page Builder
Beaver Builder và Beaver Builder Themer Add-On
WPBakery Page Builder
Oxygen
WordPress Multilingual Plugin (WPML), đã xác nhận chính thức
Rank Math, đã xác nhận chính thức
WP Rocket
Toolset Views và Toolset Access
HOOKS
FILTERS LWPTOC_BEFORE, LWPTOC_AFTER
Sử dụng để thêm HTML tùy chỉnh trước/sau mục lục.
Ví dụ:
add_filter(‘lwptoc_before’, function ($before) {
return ‘

Example text before TOC.

‘ . $before;
});
FILTER LWPTOC_SHORTCODE_TAG
Sử dụng filter này để đổi tên tag shortcode [lwptoc].
Ví dụ:
add_filter(‘lwptoc_shortcode_tag’, function ($tag) {
return ‘toc’;
});
FILTER LWPTOC_HEADING_ID
Sử dụng để sửa ID heading.
Ví dụ:
add_filter(‘lwptoc_heading_id’, function ($id, $label) {
return $id;
}, 10, 2);https://vi.wordpress.org/plugins/luckywp-table-of-contents/

Người đóng góp & Lập trình viên LuckyWP Table of Contents

LuckyWPLuckyWP Table of Contents Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Phiên bản

Đang cập nhật.

Lần cập nhật gần nhất plugin LuckyWP Table of Contents

Đang cập nhật.

Số lượt kích hoạt plugin LuckyWP Table of Contents

Đang cập nhật.

Phiên bản WordPress với plugin LuckyWP Table of Contents

Đang cập nhật.

Đánh giá plugin LuckyWP Table of Contents

Dịch vụ SEO TVD SEO đánh giá plugin LuckyWP Table of Contents 9 trên 10 điểm

Link tải Plugin LuckyWP Table of Contents Pro – Premium free có key full crack

link: https://vi.wordpress.org/plugins/luckywp-table-of-contents/

Rate this post