MouseWheel Smooth Scroll Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Mô tả MouseWheel Smooth Scroll

Mô tả
Replace basic website scrolling “effect” with nice smooth scroll using mousewheel, touchpad or keyboard arrows
You can play with settings and test it here:
https://demo.tastewp.com/mousewheel-smooth-scrollhttps://vi.wordpress.org/plugins/mousewheel-smooth-scroll/

Người đóng góp & Lập trình viên MouseWheel Smooth Scroll

kubiqMouseWheel Smooth Scroll Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Phiên bản

Đang cập nhật.

Lần cập nhật gần nhất plugin MouseWheel Smooth Scroll

Đang cập nhật.

Số lượt kích hoạt plugin MouseWheel Smooth Scroll

Đang cập nhật.

Phiên bản WordPress với plugin MouseWheel Smooth Scroll

Đang cập nhật.

Đánh giá plugin MouseWheel Smooth Scroll

Dịch vụ SEO TVD SEO đánh giá plugin MouseWheel Smooth Scroll 9 trên 10 điểm

Link tải Plugin MouseWheel Smooth Scroll Pro – Premium free có key full crack

link: https://vi.wordpress.org/plugins/mousewheel-smooth-scroll/

Rate this post