Ocean Social Sharing Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Mô tả Ocean Social Sharing

Mô tả
A simple plugin to add social sharing buttons to your single blog posts.
This plugin requires the OceanWP theme to be installed.
KEY FEATURES
Add social networks: Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+, Pinterest, Viber, VK, Reddit, Tumblr and Viadeo.
Alter social sharing buttons.
Choose between three styles.
Add social names to your sharing buttons.
Choose the heading position.
Add or edit the social sharing via a child theme.https://vi.wordpress.org/plugins/ocean-social-sharing/

Người đóng góp & Lập trình viên Ocean Social Sharing

oceanwpOcean Social Sharing Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Phiên bản

Đang cập nhật.

Lần cập nhật gần nhất plugin Ocean Social Sharing

Đang cập nhật.

Số lượt kích hoạt plugin Ocean Social Sharing

Đang cập nhật.

Phiên bản WordPress với plugin Ocean Social Sharing

Đang cập nhật.

Đánh giá plugin Ocean Social Sharing

Dịch vụ SEO TVD SEO đánh giá plugin Ocean Social Sharing 7 trên 10 điểm

Link tải Plugin Ocean Social Sharing Pro – Premium free có key full crack

link: https://vi.wordpress.org/plugins/ocean-social-sharing/

Rate this post