Simple Custom CSS Plugin Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Mô tả Simple Custom CSS Plugin

Mô tả
Thêm CSS tùy chỉnh vào trang web của bạn mà không gặp vấn đề.
Một Plugin WordPress đơn giản để thêm CSS tùy chỉnh và đè lên style mặc định của Plugin và Theme. Plugin này được thiết kế dành cho những người quản lý cần thêm CSS riêng vào trang web của họ. Style được tạo bởi plugin vẫn hiển thị ngay cả khi đổi theme.
New in Version 4.0.5
AMP Support Added!
Tested for WP version 5.8.1
About AMP Support
This plugin no longer enqueues your saved styles in a “pseudo-file”, but rather prints the styles directly into the

element. This allows for better caching, and also processing by AMP plugins.
FEATURES
AMP Support
Kiểm soát tùy chỉnh (xem trước)
Code Syntax Highlighter
Code linting (kiểm tra lỗi)
Không cần cấu hình
Giao diện đơn giản được dựng dựa trên UI WordPress
Hầu như không ảnh hưởng hiệu suất trang web
Không có query database phức tạp
Tài liệu chi tiết
Cho phép quản trị viên truy cập vào mạng lưới WP Multisite
USAGE
Navigate to Appearance > Custom CSS in the Admin Menu
Enter in valid CSS styles
Click “Update Custom CSS”
View your changes in the Front End of your website
HELP
Simple Custom CSS Wiki
Support Forumhttps://vi.wordpress.org/plugins/simple-custom-css/

Người đóng góp & Lập trình viên Simple Custom CSS Plugin

John ReganSimple Custom CSS Plugin Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Phiên bản

Đang cập nhật.

Lần cập nhật gần nhất plugin Simple Custom CSS Plugin

Đang cập nhật.

Số lượt kích hoạt plugin Simple Custom CSS Plugin

Đang cập nhật.

Phiên bản WordPress với plugin Simple Custom CSS Plugin

Đang cập nhật.

Đánh giá plugin Simple Custom CSS Plugin

Dịch vụ SEO TVD SEO đánh giá plugin Simple Custom CSS Plugin 7 trên 10 điểm

Link tải Plugin Simple Custom CSS Plugin Pro – Premium free có key full crack

link: https://vi.wordpress.org/plugins/simple-custom-css/

Rate this post