Social Share Icons & Social Share Buttons Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Mô tả Social Share Icons & Social Share Buttons

Mô tả
Add social share icons on your website with just a few clicks.
The plugin can be customized to suit any need and is FREE. It also has been translated into various languages.
Feature list:
Numerous social share platforms (see a list of them below)
Many placement options before or after posts, floating over your website’s pages, via widget, via shortcode, (top right, bottom left etc.)
The possibility to give several actions to one social share button (e.g. your Facebook icon can lead visitors to your Facebook page, and also show a Facebook button to share your page on social media)
16 design styles for your social share buttons
Animated social share buttons (e.g. automatic shuffling, mouse-over effects)
Social pop-up – ask people to follow or share you
Subscription service – allow visitors to subscribe to your site and receive new posts automatically by email
Share counts
Rearrange Order of social share icons
Lots of other customization options for your social share buttons
Compatible with Gutenberg editor
List of platforms supported in the free plugin:
nút chia sẻ lên Facebook
nút chia sẻ lên Twitter
icon Email
icon RSS
nút chia sẻ lên Instagram
nút chia sẻ lên Youtube
nút chia sẻ lên Pinterest
nút chia sẻ lên LinkedIn
nút chia sẻ lên Houzz
OK icon
Telegram icon
VK icon
WeChat icon
icon Weibo.
icon Share ( cho phép khách chia sẻ trang web của bạn qua 200+ các trang mạng xã hội khác, bằng việc thêm/ chia sẻ)
Nếu có bất kì kết nối mạng xã hội quan trọng nào chưa được bảo vệ, xin hãy cho chúng tôi biết!
Về việc tuân thủ GDPR, xin hãy xem qua trang nội dung GDPR Mạng xã hội .
Nếu gặp vấn đề hoặc có câu hỏi, xin vui lòng đặt câu hỏi tại [Diễn đàn Hỗ trợ] (https://wordpress.org/support/plugin/ultimate-social-media-plus).
PREMIUM PLUGIN
Plugin miễn phí đã cung cấp rất nhiều sự lựa chọn (như bản phác thảo ở trên). Trong Prenium Plugin, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều. Một vài ví dụ cho những tính năng mới trong Premium Plugin:
Nhiều nút chia sẻ hơn (bộ biểu tượng bao gồm các nút như Instagram, Snapchat, Yummly, Print, Whatsapp, Yelp, Soundcloud, Skype, Flickr, Share, Blogger, Digg, Reddit, Vimeo, Tumblr, Xing, vk, Telegram, Amazon, Spotify và còn nhiều hơn nữa, hãy xem danh sách ở trên)
Nhiều thiết kế (mặc định) hơn cho các nút chia sẻ lên mạng xã hội của bạn
Thiết kế chủ đề cho các nút chia sẻ của bạn (ví dụ như bạn có một trang web về mèo, bạn có thể chọn chủ đề mèo cho các nút v.v …)
Nhiều tính năng chia sẻ và theo dõi hơn (cho phép mọi người theo dõi bạn trên trang của bạn)
Đặt các biểu tượng chia sẻ lên mạng xã hội trên từng trang riêng
Thiết lập cho điện thoại để hiện thị nút chia sẻ
More functions for email icon to connect with you
Nhiều cài đặt cholightbox/ popup ( ví dụ giới hạn số lần popup được hiển thị cho cùng một người sử dụng)
(Thân thiện và nhanh chóng) Hỗ trợ
Nhiều cài đặt và thiết lập hơn
Note: this plugin uses the third party provider SpecificFeeds.com for the subscription feature, enabling you to allow your visitors to subscribe to your site and get new posts automatically by email. Upon installation of the plugin a feed will be set up on SpecificFeeds, transmitting your IP address. This is required for this feature to work.https://vi.wordpress.org/plugins/ultimate-social-media-plus/

Người đóng góp & Lập trình viên Social Share Icons & Social Share Buttons

Social Share ProSocial Share Icons & Social Share Buttons Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Phiên bản

Đang cập nhật.

Lần cập nhật gần nhất plugin Social Share Icons & Social Share Buttons

Đang cập nhật.

Số lượt kích hoạt plugin Social Share Icons & Social Share Buttons

Đang cập nhật.

Phiên bản WordPress với plugin Social Share Icons & Social Share Buttons

Đang cập nhật.

Đánh giá plugin Social Share Icons & Social Share Buttons

Dịch vụ SEO TVD SEO đánh giá plugin Social Share Icons & Social Share Buttons 8 trên 10 điểm

Link tải Plugin Social Share Icons & Social Share Buttons Pro – Premium free có key full crack

link: https://vi.wordpress.org/plugins/ultimate-social-media-plus/

Rate this post