Template Kit – Import Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Mô tả Template Kit – Import

Mô tả
A Template Kit is a collection of pre-designed starter templates for a WordPress Site Builder that share a cohesive visual style.
You can use this plugin to Import Template kits for Elementor.
Once this plugin is activated go to “Tools” > “Template Kit” to begin importing.https://vi.wordpress.org/plugins/template-kit-import/

Người đóng góp & Lập trình viên Template Kit – Import

envatoTemplate Kit – Import Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Phiên bản

Đang cập nhật.

Lần cập nhật gần nhất plugin Template Kit – Import

Đang cập nhật.

Số lượt kích hoạt plugin Template Kit – Import

Đang cập nhật.

Phiên bản WordPress với plugin Template Kit – Import

Đang cập nhật.

Đánh giá plugin Template Kit – Import

Dịch vụ SEO TVD SEO đánh giá plugin Template Kit – Import 6 trên 10 điểm

Link tải Plugin Template Kit – Import Pro – Premium free có key full crack

link: https://vi.wordpress.org/plugins/template-kit-import/

Rate this post