Trình chỉnh sửa vai trò người dùng WPFront Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Mô tả Trình chỉnh sửa vai trò người dùng WPFront

Mô tả
Plugin WPFront User Role Editor cho phép bạn dễ dàng quản lý các vai trò của người dùng WordPress trong trang web của mình.
Bạn có thể tạo, chỉnh sửa hoặc xóa vai trò người dùng và quản lý khả năng của vai trò.
ĐẶC TRƯNG
Tạo vai trò mới.
Chỉnh sửa hoặc đổi tên các vai trò hiện có.
Nhân bản các vai trò hiện có.
Quản lý khả năng.
Cho phép bạn thêm các khả năng vai trò.
Thay đổi vai trò người dùng mặc định.
Thêm hoặc Xóa các khả năng.
Khôi phục vai trò.
Gán nhiều vai trò.
Di chuyển người dùng.
Các quyền cơ bản của menu điều hướng.
Widget permissions basic.
Login redirect basic.
Admin menu editor. [PRO] Media library permissions. [PRO] User level permissions. [PRO] Navigation menu permissions advanced. [PRO] Widget permissions advanced. [PRO] Login redirect advanced. [PRO] Post/Page extended permissions. [PRO] Custom post type permissions. [PRO] Content restriction shortcodes. [PRO] Import/Export. [PRO] Multisite support. [PRO] Compare User Role Editor Pro
Spanish tutorialhttps://vi.wordpress.org/plugins/wpfront-user-role-editor/

Người đóng góp & Lập trình viên Trình chỉnh sửa vai trò người dùng WPFront

Syam MohanTrình chỉnh sửa vai trò người dùng WPFront Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Phiên bản

Đang cập nhật.

Lần cập nhật gần nhất plugin Trình chỉnh sửa vai trò người dùng WPFront

Đang cập nhật.

Số lượt kích hoạt plugin Trình chỉnh sửa vai trò người dùng WPFront

Đang cập nhật.

Phiên bản WordPress với plugin Trình chỉnh sửa vai trò người dùng WPFront

Đang cập nhật.

Đánh giá plugin Trình chỉnh sửa vai trò người dùng WPFront

Dịch vụ SEO TVD SEO đánh giá plugin Trình chỉnh sửa vai trò người dùng WPFront 9 trên 10 điểm

Link tải Plugin Trình chỉnh sửa vai trò người dùng WPFront Pro – Premium free có key full crack

link: https://vi.wordpress.org/plugins/wpfront-user-role-editor/

1/5 - (1 bình chọn)