WP Extra File Types Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Mô tả WP Extra File Types

Mô tả
This plugin let you add file types to the default list of file extensions
supported by the Media Library upload procedure.https://vi.wordpress.org/plugins/wp-extra-file-types/

Người đóng góp & Lập trình viên WP Extra File Types

davide.airaghiWP Extra File Types Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Phiên bản

Đang cập nhật.

Lần cập nhật gần nhất plugin WP Extra File Types

Đang cập nhật.

Số lượt kích hoạt plugin WP Extra File Types

Đang cập nhật.

Phiên bản WordPress với plugin WP Extra File Types

Đang cập nhật.

Đánh giá plugin WP Extra File Types

Dịch vụ SEO TVD SEO đánh giá plugin WP Extra File Types 8 trên 10 điểm

Link tải Plugin WP Extra File Types Pro – Premium free có key full crack

link: https://vi.wordpress.org/plugins/wp-extra-file-types/

Rate this post