WP Show Posts Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Mô tả WP Show Posts

Mô tả
WP Show Posts cho phép hiển thị bài viết ở bất kỳ nơi nào trên trang web sử dụng shortcode.
Bạn có thể hiển thị bất kỳ bài viết nào như WooCommerce, Easy Digital Downloads v.v..
Plugin làm việc với mọi theme.
Những tính năng trong phiên bản miễn phí:
POSTS
Kiểu bài
Taxonomy
Terms
Bài viết từng trang
Pagination
COLUMNS
Columns
Columns gutter
IMAGES
Hiển thị hình ảnh
Chiều rộng ảnh
Chiều cao ảnh
Căn lề ảnh
Image location
CONTENT
Content type (excerpt or full post)
Excerpt length
Include title
Read more text
Class nút xem chi tiết
META
Include author
Author location
Include date
Date location
Include terms
Terms location
THÊM CÀI ĐJĂT
ID tác giả
Loại trừ hiện tại
ID bài viết
Loại trừ ID bài viết
Ignore sticky posts
Offset
Order
Order by
Trạng thái
Meta key
Meta value
Tax operator
No results message
OUR *PRO* VERSION HAS THESE FEATURES
Xem bản Pro
POSTS
AJAX pagination
COLUMNS
Masonry
Featured post
Màu nền
Background color hover
Border color
Border color hover
IMAGES
Image overlay color
Image overlay icon
Image hover effect
Image lightbox
Image lightbox gallery
CONTENT
Read more style
Read more color
Content link color
Content link color hover
Màu nội dung
Màu tiêu đề
Màu tiêu đề khi di chuột
META
Màu meta
Màu di chuột meta
SOCIAL
Twitter
Màu Twitter + di chuột
Facebook
Màu Facebook + di chuột
Google+
Google+ màu + di chuột
Pinterest
Màu Pinterest + di chuột
Love it
Căn lề
Xem GeneratePress, Theme WordPress tuyệt vời của chúng tôi! (https://wordpress.org/themes/generatepress)https://vi.wordpress.org/plugins/wp-show-posts/

Người đóng góp & Lập trình viên WP Show Posts

TomWP Show Posts Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Phiên bản

Đang cập nhật.

Lần cập nhật gần nhất plugin WP Show Posts

Đang cập nhật.

Số lượt kích hoạt plugin WP Show Posts

Đang cập nhật.

Phiên bản WordPress với plugin WP Show Posts

Đang cập nhật.

Đánh giá plugin WP Show Posts

Dịch vụ SEO TVD SEO đánh giá plugin WP Show Posts 7 trên 10 điểm

Link tải Plugin WP Show Posts Pro – Premium free có key full crack

link: https://vi.wordpress.org/plugins/wp-show-posts/

Rate this post