WP SMTP Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Mô tả WP SMTP

Mô tả
WP SMTP có thể giúp bạn gửi email qua SMTP thay vì hàm PHP mail ().
Bạn có thể cấu hình cài đặt email trong “Bảng điều khiển”->”Cài đặt”->”WP SMTP”.
Có một số ví dụ trong trang cài đặt, bạn có thể click vào biểu tượng tương ứng để xem (chẳng hạn như “Gmail” “Yahoo!” “Microsoft” “163” “QQ”).
Nếu trường “Từ” không phải là địa chỉ email hợp lệ hoặc trường “Máy chủ SMTP” được để trống, nó sẽ không cấu hình lại hàm wp_mail ().
CREDITS
WP SMTP plugin was originally created by BoLiQuan. It is now owned and maintained by WPChill.
USAGE
Download and extract wp-smtp.zip to wp-content/plugins/
Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
“Dashboard”->”Settings”->”WP SMTP”
For more information of this plugin, please visit: Plugin Homepage.https://vi.wordpress.org/plugins/wp-smtp/

Người đóng góp & Lập trình viên WP SMTP

WP ChillWP SMTP Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Phiên bản

Đang cập nhật.

Lần cập nhật gần nhất plugin WP SMTP

Đang cập nhật.

Số lượt kích hoạt plugin WP SMTP

Đang cập nhật.

Phiên bản WordPress với plugin WP SMTP

Đang cập nhật.

Đánh giá plugin WP SMTP

Dịch vụ SEO TVD SEO đánh giá plugin WP SMTP 9 trên 10 điểm

Link tải Plugin WP SMTP Pro – Premium free có key full crack

link: https://vi.wordpress.org/plugins/wp-smtp/

Rate this post