WP User Avatars Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Mô tả WP User Avatars

Mô tả
Allow registered users to upload & select their own avatars.
RECOMMENDED PLUGINS
If you like this plugin, you’ll probably like these!
WP User Profiles
WP User Activity
WP User Avatars
WP User Groups
WP User Signups
WP Term Authors
WP Term Colors
WP Term Families
WP Term Icons
WP Term Images
WP Term Locks
WP Term Order
WP Term Visibility
WP Media Categories
WP Pretty Filters
WP Chosenhttps://vi.wordpress.org/plugins/wp-user-avatars/

Người đóng góp & Lập trình viên WP User Avatars

John James JacobyWP User Avatars Pro – Premium free có key full crack Dịch vụ SEO TVD SEO

Phiên bản

Đang cập nhật.

Lần cập nhật gần nhất plugin WP User Avatars

Đang cập nhật.

Số lượt kích hoạt plugin WP User Avatars

Đang cập nhật.

Phiên bản WordPress với plugin WP User Avatars

Đang cập nhật.

Đánh giá plugin WP User Avatars

Dịch vụ SEO TVD SEO đánh giá plugin WP User Avatars 7 trên 10 điểm

Link tải Plugin WP User Avatars Pro – Premium free có key full crack

link: https://vi.wordpress.org/plugins/wp-user-avatars/

Rate this post