Yoast Duplicate Post Pro – Premium free Dịch vụ SEO TVD SEO

Mô tả Yoast Duplicate Post

Mô tả
This plugin allows users to clone posts of any type, or copy them to new drafts for further editing.
Nó hoạt động như nào:
Tại ‘Sửa bài’/’Sửa trang’, bạn có thể bấm vào liên kết ‘Nhân đôi’ bên dưới tên bài viết/trang: nó sẽ tạo một bản sao ngay lập tức và đưa về danh sách.
Tại ‘Sửa bài’/’Sửa trang’, bạn có thể chọn một hoặc nhiều mục, sau đó chọn ‘Nhân đôi’ trong ‘Tác vụ’ để sao chép tất cả một lần.
Tại ‘Sửa bài’/’Sửa trang’, bạn có thể bấm liên kết ‘Bản nháp mới’ bên dưới tên bài viết/trang.
Tại màn hình sửa bài viết, bạn có thể bấm vào ‘Sao chép thành bản nháp mới’ bên trên “Hủy”/”Chuyển vào thùng tác” hoặc ở thanh admin.
Khi xem bài viết dưới dạng đăng nhập, bạn có thể bấm vào ‘Sao chép thành bản nháp’ trong thanh admin.
3, 4 và 5 sẽ đưa đến sửa trang nháp: thay đổi theo cách bạn muốn, bấm vào ‘Đăng’ và bạn đã hoàn thành.
Ngoài ra còn có template tag, để bạn có thể đặt vào trong template của bạn và nhân đôi bài viết/trang từ bên ngoài giao diện. Bấm vào liên kết sẽ đưa bạn đến sửa trang nháp, như liên kết ở thanh admin.
Duplicate Post has many useful settings to customize its behavior and restrict its use to certain roles or post types. Check out the extensive documentation on yoast.com and our developer docs.
ĐÓNG GÓP
If you find this useful and if you want to contribute, there are two ways:
Submit your bug reports, suggestions and requests for features on GitHub;
Nếu bạn muốn dịch plugin sang ngôn ngữ của bạn (chỉ là một vài cụm từ thôi), bạn có thể sử dụng dự án dịch;https://vi.wordpress.org/plugins/duplicate-post/

Người đóng góp & Lập trình viên Yoast Duplicate Post

YoastYoast Duplicate Post Pro – Premium free có key full Dịch vụ SEO TVD SEO

Phiên bản

Đang cập nhật.

Lần cập nhật gần nhất plugin Yoast Duplicate Post

Đang cập nhật.

Số lượt kích hoạt plugin Yoast Duplicate Post

Đang cập nhật.

Phiên bản WordPress với plugin Yoast Duplicate Post

Đang cập nhật.

Đánh giá plugin Yoast Duplicate Post

Dịch vụ SEO TVD SEO đánh giá plugin Yoast Duplicate Post 6 trên 10 điểm

Link tải Plugin Yoast Duplicate Post Pro – Premium free có key full

link: https://vi.wordpress.org/plugins/duplicate-post/

Rate this post